21-EN BIJ DOELGERICHT : EEN UNIEK JAARLIJKS FENOMEEN !

Jaarlijks organiseert HBC Doelgericht een unieke wedstrijd in de maand januari.
Voor 2017 is de wedstrijd ingepland op zondag 15 januari.

 

Het betreft een koppelwedstrijd waarbij het kaartspelletje 21-en wordt nagebootst en waarbij geschoten wordt op 21 meter op 40 cm blazoenen en waarbij geldprijzen vallen te verdienen.

De wedstrijd wordt bij inschrijving gehouden met een maximum aantal deelnemers
van 8 per baan (=4 koppels) ,  op  twaalf banen max 96 deelnemers (=48 koppels).

Opgeven ? stuur een mailtje met vermelding van je naam en je koppelpartner,
vereniging, bondsnummers, wat je beiden schiet: compound, recurve, barebow
naar : Jaap Vijfvinkel  wedstrijdleider@hbcdoelgericht.nl

Op onze videopagina is een film te vinden van deze unieke wedstrijd.

Men dient tussen 10:00 en 10:30 aanwezig te zijn, de wedstrijd begint om 11:00.

Het inschrijfgeld bedraagt 15 euro per koppel.

Foto’s  vind je op onze fotopagina

De spelregels zijn als volgt:

·         Een koppel kan uit iedere combinatie bestaan. Dus recurve of compound, man of vrouw, senior of junior of  veteraan, alle denkbare combinaties zijn toegestaan, ook van verschillende verenigingen!!

·         Er wordt geschoten op een 40cm blazoen op 21 meter

·         Het doel is om met minimaal twee en maximaal drie pijlen eenentwintig te schieten. Men schiet om de beurt één pijl. Er mag na twee geschoten pijlen “gepast” worden. Als ieder koppel gepast heeft, of er zijn drie pijlen per koppel geschoten, wordt de score geteld en de pijlen getrokken

·         De “inner ten” telt voor één of elf punten, de andere score-ringen als normaal.

·         Er kan niet gesplitst worden

·         Wordt er meer dan éénentwintig geschoten is het betreffende koppel “dood”.

·         Wordt er minder dan eenentwintig geschoten, wint het koppel met de hoogste score de beurt..

·         Punten telling per beurt:

·                    Op elke baan schieten 2 koppels tegen elkaar.

·         Beide koppels minder dan één en twintig: winnende koppel 2 punten, verliezende koppel 0 punten

·         Beide koppels gelijke punten, maar minder dan 21: beide koppels 1 punt

·         Beide koppels één en twintig: beide koppels 3 punten

·         Eén koppel één en twintig: winnende koppel 3 punten, verliezende koppel 0 punten

·         Beide koppels meer dan één en twintig: beide koppels “dood”, 0 punten

·         Eén koppel “dood”: “dode” koppel 0 punten, winnende koppel 2 punten, bij één en twintig 3 punten

·         Na vijf beurten worden de punten opgeteld..

·         Na elke set is er een pauze. In de pauze wordt de tussenstand bijgewerkt. Na de pauze komen er andere koppels tegen elkaar. Aan het einde van de dag worden de setpunten opgeteld.

 

Nog een paar opmerkingen:      – Tijdens het schieten wordt er muziek gedraaid

– Het gezellige karakter van de wedstrijd staat centraal

– Overleggen over de score achter de meet

– Optische hulpmiddelen zijn toegestaan

– De baanverlichting zal zijn als bij een 1-pijl wedstrijd