Al heel vroeg waren we uit de veren om de 3 D wedstrijd in onze regio te gaan verschieten.
Wat je van ver haalt is meestal beter, maar dat is niet waar!
Heren en dames schutters, Willem Tell Delft kan nu concurreren met Arcen, Zoetermeer en Lelystad, waar veel van onze leden regelmatig te vinden zijn!

Maar we gaan een lans breken!

Als oud nationaal scheidsrechter heb ik al diverse keren de 3 D in Delft geschoten, en mag gerust stellen dat er een perfecte baan is ,uitgezet met alle veiligheden die maar genomen kunnen worden. Kortom, een gezellig gebeuren dat nationaal gezien al schutters aantrekt uit het hele land.

Onze leden André (trainer), Sverre , Mitchell, Charlotte en ondergetekende hadden zich ingeschreven en Andre was zondagmorgen al heel vroeg iedereen uit zijn of haar bed aan het bellen.
27 doelen waren uitgezet van 10 tot 60 meter afstand wat moeilijk in te schatten was door de vele glooiingen in het veld.
De beesten varieerden van marter tot beer en ook zwijntjes, gelukkig allemaal van kunststof en die mochten we afschieten.
Onze André was in zijn element en begon Charlotte te vertellen hoe ze moest schieten, maar stopte alras met instructie, omdat Charlotte van acquit ging en de lessen van Andre overdreven in praktijk bracht, zodat de  meester met een mond vol tanden stond gezien haar prestaties.

Sverre en Mitchell waren ook in hun element; recurve en jachtboog tegen elkaar en de scores logen er niet om: Sverre 375  en Mitchell 346. Vele grapjes werden er gemaakt om elkaar uit hun concentratie te halen, maar dat lukte niet helemaal.

Ted gaf Andre een pijl en stelde: je mag er nu maar één schieten en schoot warempel in één keer raak, tot grote hilariteit. Natuurlijk lukte dat niet altijd, waardoor er besloten werd dat hij ze één voor één mocht schieten ( Grapje van de pestkoppen ), maar ook André schoot een verbetering van zijn PR: 185 punten.
Ik schiet compound en kwam wat langzaam op gang en eindigde met 454 punten (de kampioen had 519 punten),dus ga ik door met trainen.
Ja en nu moet het hoge woord er uit! Charlotte schoot 329 punten en werd junior kampioen en nog wel zeer overtuigend met haar jachtboog, ze glom dan ook aan alle kanten. De eer van Doelgericht had ze maar mooi gered.

Een hele fijne dag goed verzorgd, en ook de kantine was een heerlijk rustpunt om even tot rust te komen en wat te snacken.

Gaan we volgend jaar met meer schutters voor de eer van Doelgericht?? Of moet Charlotte het weer alleen doen ??

Ted Beek