GJ 8 GJ 9GJ 1 GJ 2 GJ 3 GJ 4 GJ 5 GJ 6 GJ 7

Grijze jager dag 2015

Het is dan zo ver, vandaag is het de grijze jager dag. Na weken van voorbereiding gaan we naar het Archeon in Alphen aan den Rijn. Het was al een drukke vrijdag avond op de WhatsApp groep van the gray hunters (het HBC Doelgericht team). Er werd gesproken over wat trek jij aan, ik kan niet slapen en van dat soort dingen. Ik heb de groep maar gedempt want ik werd koekoek van het geping. Maar vanmorgen ging het al vroeg weer door. (Ik ben al wakker werd er geschreven.) Om 10.00u. zijn we in het park dan op weg naar de infobalie voor ons boekje, zodat we de opdrachten konden gaan doen. Op weg naar de arena voor de openingsshow al wat letters gevonden voor de speurtocht en het doolhof gedaan. Na de show gaan we boogschieten ( dit kan ik de hele dag wel doen vertelde Robin tegen mij.) en het schaduwsluipen en Middeleeuws schrijven.

Bij deze evenementen zij wij: Coen (vader Diana en Vera) en ik als pakezels geladen met tassen van the gray hunters.  Ook vinden we de andere letters van het woord van het spoorzoekspel (Eikeblad). Om 14.30u. is er een riddertoernooi, dit wilden Vera en ik graag zien. Bij de Romeinen gaan we een speld maken, en speergooien. Charlotte en Duncan zijn nog naar het zwaardvechten geweest in het Middeleeuwse gedeelte van het park. Fleur hoopte dat ze een handtekening kon krijgen van John Flanagan (schrijver van de grijze jager en broederband), voordat we naar het toernooiveld moesten gaan voor het bekendmaken wie er in de finale staan. The gray hunters zijn bij de laatste 3 geëindigd en gaan nog één keer de strijd aan om Broederband 2015 te worden. Het spel bestaat uit 4 onderdelen die ze in een estafette moeten afleggen.(zie foto’s) en kijk: the gray hunters zijn de beste. Na de prijsuitreiking zijn we een ijsje gaan eten en als extra prijs mochten de winnaars John Flanagan ontmoeten . Daarna naar huis !

 

Het is een geslaagde dag geweest, gefeliciteerd gray hunters

Trainer André

 

 

Hieronder een leuk verhaal geschreven door onze troubadour Hans van Deijl.

The never ending story of Robin Jack Five Shop

Monday 11 Mee it was so far.
Der was a longbow competition,
(I am sorry foor the woord longbow.)
25 mieters thrie pijls
All the well-known sjutters were there,
Incluse Robin Jack Five Shop.
Two round of thrie pijls frie and then
the competition start.
The first round, nothing aan de hand
The second round iedereen a little bit nervous
Everybody goes gelijk up.
And then de tird ronde.
I saw the smile on Robin Jack Five Shop his face
He lays his pile on the boog, he spanned his boog
He let him loss and he murmeld in his own:
“I like the smell of burning carbon”
It was stil, you kent heard a spelt fall
The people sit on the point of their bills
And then they saw the smook of the two burning piles
One pile hits the other in his hole of the backside!!
The audience break the tribune off.
But Robin Jack Five Shop turned himself round
and blies the smook of his bow.
This was the story of Robin Jack Five Shop
Jaap Vijfwinkel schoot afgelopen maandag 11 mei tijdens de interne
25-meter 3 pijl verschieting een zogenoemde Robin Hood. Dat wil
zeggen, hij schoot een “eigen pijl in zijn eigen pijl”.
Zie de roemruchte film handboogscene van Robin Hood of Locksley

Anno Domini 3 mei MMXV

Wederom waart er door gans den Hoek van Holland een zenuwachtig,
schier niet te verklaren, spook. Velen zijn bezweken voor zijn
onweerstaanbare lokroepen. Het is het spook der Koningsverschieting.
Maanden van te voren waren jongelieden en voor die tijd al heel modern,
jongevrouwenlieden, ja, ja, zo noemde ze dat in die eeuw van nobele
handboogschutters, bezig, om hun bekwaamheid met den handboog
verder te ontwikkelen. Dit uiteraard onder de bezielende toe zichten van
hun leermeesters.

De oudere garde der boogschutters keken glimlachend toe naar het
luidruchtige gebeuren der jonge schutters. Zij hadden zich reeds
bekwaamd met dezen verschietingen, enkele onder hen waren begiftigd
met den titel Koning of als men allen, voor de derden achtereenvolgend
keer in het strijdperk had doen struikelen,de hoogst mogelijke
onderscheiding KEIZER. Nochtans waren er geen Koninginnen of
Keizerinnen. De ouderen en jongelieden en de jongevrouwenlieden, die
zulk een eerdere verschieting hadden mee mogen maken, verheugden
zich al op de afloop en het gebeuren daarna. Immers zij wisten dan dat er
een grote schranspartij zou plaatsvinden, overspoeld met kostelijke wijn
en gerstenat. Een week hiervoor was er door enkele van de organisatoren
reeds op wild gejaagd, wat zij lieten klaar maken bij de gildeslagers.

Des zondags 3 mei was het weer zover. De Koningsverschieting.
De Zandloper gaf half aan voor elf uur, het tijdstip waar op de sportieve
handboogstrijd zou gaan ontbranden. Alvorens men zich naar het
strijdtoneel begaf, werd eerst nog bruine hete melk of water met
pietepeuterige kleine blaadjes of gerstenat genuttigd.
Daarna begaf men zich naar het strijdperk! Op 60 voet afstand waren de
blazoenen bevestigd op een groot stropak. Wel 12 blazoenen!!
Een gekrakeel van stemmen door elkander heen, oud en jong en die zich
jong voelt en die zich oud voelt, krakeelden mee.
Daar verscheen rustig zoals altijd met een indringende stem de
toernooileider. Op de hem zo karakteristieke wijze deelde hij de
handboogschutters in. De nervositeit nam van een ieder bezit, NU ging
het gebeuren. Om een ieder ongeoefend, geoefend, beter dan geoefend,
de geoefendste even door dit buikkrampende moment heen te trekken,
werd afgesproken om 2 maal 3 pijlen bij wijze van proeve af te schieten
op het blazoen. Daar klonk het trompetgeschal met zijn eentonige geluid,
uit een opgehangen kastje met zo leek het helder geslepen vensterglas.
De pijlen werden gelost. Bij de jongere schutters sneller dan bij de oudere
jongere en de oude oudere schutter deden er nog minder sneller over.

De strijd ontbrandde hierna in alle sportieve hevigheid, men gunde elkaar
geen millimeter op het blazoen. Hoe splijt/verschroei ik door wrijving.
zijn/haar pijl. De oeis en aais waren niet van de lucht
De wedstrijd ging verder, door de hoeveelheid pijlen die werden
geschoten en de daardoor ontstane luchtwrijving, werd het allengs
warmer en warmer. Gelukkig daar was een rustpauze voor de schutters.
Koude dranken werden naar binnengeklokt.

Na de onderbreking ging het verder en verder, ronde na ronde, veel
schutters vielen af, uiteindelijk waren er een aantal die om de titel,
Koning, 1e ridder, 2e ridder, 1e schildknaap, 2e schildknaap verder mochten
strijden.

Een uitzonderlijke prijs werd toegekend aan de meest onfortuinlijke
schutter of schutster van de dag. De zogenoemde NARRENKAP prijs.
Een van de koningen bood deze Nar na afloop gelijk een arbeidscontract
aan, wat bestond uit een lease-pony, abacus en tam-tam trommel.

De strijd was gestreden, koningen werden gehuldigd, ridders geslagen,
schildknapen werden benoemd……………..en daarna was het feest, het vuur
der houtskolen brandde, vlees werd geroosterd, gebraden, gebakken,
salades werden aangerukt. Het bier vloeide rijkelijk, de wijnkroezen
gingen van hand tot hand.
Het was een uitzinnige geslaagde koningsverschieting, waar men nog lang
over sprak bij het knappend haardvuur op de korte zomeravond.

Aldus uw vertellende troubadour

Hans Deijl