Hierbij een verslag van deze bijzondere schietclinic.

Een tijdje geleden kwam Susanne (Suus voor intimi) Moret met een bijzondere vraag voor een schietclinic.

“Hallo allemaal” zouden wij hier wat mee kunnen. De Jeugdreumavereniging bestaat 20 jaar een jubileum dus. En zou het mogelijk zijn, dat wij hier middels een activiteit aan mee kunnen doen.

Deze vraag werd in de groep gegooid en de vraag was nog niet gevallen of er werden al plannen gemaakt.
Andre Steentjes nam de organisatie op zich, met Suus (ik hou het maar even op Suus) als ter zake deskundige……immers er moesten toch zaken iets anders worden bekeken.
Dit was “different koek” Patiënten met reuma, kun je geen 50 lbs Longbow of een 55lbs compoundboog geven om mee te schieten. En dat is nu het geweldige van de handboogsport. Ook voor mensen die minder valide zijn, zijn er mogelijkheden om deze nobele sport te kunnen beoefenen. Er zijn speciale handbogen!!!!!

Een ieder zal begrijpen dat er druk overlegd werd, welke bogen zijn geschikt, hoe gaan wij een en ander aanpakken. Taken werden verdeeld.
En dan gaat het hard, er werden 3 speciale bogen aangeschaft bijvoorbeeld.
En dan gaat het ook het uur U naderen. Weer kijken hoe wij alle spullen kunnen vervoeren.
Dankzij Sanne is er een bus, deze werd weer door Dijkstein beschikbaar gesteld, waar de spullen veilig mee vervoerd kunnen worden.

DE DAG ZATERDAG 14 APRIL DES MORGENS 07.20

Sanne, Steve en Paul bemensten de afgeladen vrachtwagen, welke bestuurd werd door Steve.
Ineke, Floris en Hans lieten zich chaufferen door Andre in een luxe personenautomobiel.

DE AANKOMST neen, even een vermeldenswaardig gebeurtenis.
Aangezien wij vroeg waren, stelde chauffeur Andre voor om een kopje koffie onderweg te gaan drinken. Dankzij de mobiele app, werd de vrachtwagen met inzittenden hierover ingelicht. Het punt der ontmoeting BP BenzineStation A27. U voelt het denk ik al aankomen de luxe personenautomobiel was het eerste op de plaats der ontmoeting.
De personen stapten uit en wachten. Één van hen maakte nog de opmerking zo dadelijk zien wij ze voorbijrijden, immers wij kregen geen antwoord.
Plotsklaps slaakte de jongste bijrijder van de automobiel een kreet ze rijden ons voorbij.
en inderdaad wij zagen nu ook de kleiner wordende achterlichten.

Maar goed, we laten ons niet afleiden, DE AANKOMST.

Wat een mooie locatie, Kasteel De Hooge Vuursche, snel werden de stalen rossen, tja bij een kasteel, hebben we het niet meer over auto’s, geparkeerd (fout woord natuurlijk)

Een zeer vriendelijk welkom en dan is er koffie.

Na de koffie, snel alles uitladen en opbouwen. Het opbouwen der Partytent vergde toch wel heel wat moeite (u kunt dit zien op de film) de film stopt abrupt, ik geef het toe, maar de accu was uitgeput.

Na dat alles was opgebouwd, u kunt dit zien aan de foto’s, gingen wij terug naar de ontvangstruimte, zonder meer voor nog een slobber koffie en het welkomstwoord.
Na dit alles, gingen wij met gepaste spoed terug naar onze opgebouwde activiteit.
Het behoeft weinig betoog, dat wij met de kinderen en ouderen een ontzettende geslaagde dag hebben gehad. De kinderen deden niet onder voor de ouderen….sommigen schoten zelfs ook met de houten recurvebogen. Als men had geschoten, kreeg iedereen een beker gevuld met tomaatjes, gratis beschikbaar gesteld door Harvest House aan de Maasdijk….geweldig toch.

Bij sommige schietpogingen, was het liedje “die pijl zien we nooittttt meer terug” wel van toepassing.

Ik overdrijf niet door te zeggen dat wij allemaal blij waren dat we ja hadden gezegd voor deze schietclinic, wat een blijde gezichten van de kinderen maar ook hun ouders en verzorgers.

Na afloop werden wij nog getrakteerd op een heerlijk gevarieerd buffet en werden wij bedankt voor onze deelname door de organisatie van de Jeugdreumavereniging.

Een oude bekende uitdrukking is hiervan toepassing “moe maar voldaan”, gingen wij weer huiswaarts.
In de Hoek aangekomen werden alle spullen weer uitgeladen en opgeborgen en ging een ieder naar zijn haar eigen huis, om daar vermoeid neer te vallen in een makkelijke stoel.

Rest mij nog een ding te zeggen: ik heb het erg naar mijn zin gehad en was blij, dat ik dit heb meegemaakt en heb genoten van alle blijde gezichten.

Uw schrijvende troubadour,

Hans Deijl

We schrijven XXVIII Octobris MMXVII………..ofwel 28 oktober 2017

 

——————de 2e alweer Halloweenverschieting———————-

 

Dit alles opgetekend door uw rode puntmuts zwarte mond troubadour

Voor die schutters en of schutterinnen die nog nooit een Halloweenverschieting hebben meegemaakt, raad ik u als uw rode puntmuts zwarte mond troubadour,
het onderstaande bij vol daglicht te lezen, daar het bij duister moeilijk wordt.
Deze verschieting was toegankelijk voor een billijke prijs, voor een ieder die met duistere halloweenplannen rondliep en spookte.

Welaan, laat uw rode puntmuts zwarte mond troubadour het verslag niet onnodig langer maken dan noodzakelijk.

Het houten gebouw aan de prins hendrikweg alwaar de nobele handboogschietclub doelgericht is gehuisvest,
werd voor 1 middag en 1 avond omgehekst tot een waar paradijs voor devils, witches and gnomes.

En dat alles be-en uitge-dacht door een verklede “chinees” (Andre Steentjes) met zijn duistere, illustere helpers en helpsters.
Voorwaar zeg ik u, zij allen waren reeds behekst en volledig geïndoctrineerd door het Keltische Samain.
De overgang van zomer naar winter. Zij de Kelten geloofden dat op Samain (All Hallows Eve) alle doden van het voorbije jaar samen kwamen om een lichaam van mens
of dier te kiezen waarin zij konden gaan wonen.
Wederom genoeg….niet onnodig langer maken…..ik geef toe, er wordt wel een duistere spanning opgebouwd naar de volgende regels.

Reeds bij het betreden van het reeds eerder genoemde gebouw, ontwaarde men, schimmige figuren, zij droegen maskers om af te schrikken, wat geheel onnodig was….eh, inexcusabiles…verkleed als heks of als om over de duivel te spreken, als duivel. Zij de vrouwen waren zo mogelijk nog angstaanjagender verkleed. Lange zwarte sluike haren hingen voor hun ogen, hun monden waren rood gekleurd als ware zij van bloed doordrenkt. Hun Hallogewaden strekten zich uit over hun lichaam als niet gegoten, doch wapperend!!

Slechts 1 figuur moet nog worden gememoreerd…….een gnoom met bleke wangen en op zijn rechterwang vers geronnen bloed van een houw van een sabel en zijn mond zwart geblakerd van de liefdeskus van de bloedmooie donkere helleveeg uit het hellevuur. Ach,  zo moest voor hem het leven zijn loop hebben.

Genoeg….serieus nu.

De hal van onze schietclub was omgetoverd tot een waar festijn voor de echte “Halloweener”…..men kon schieten op vleermuizen, op pompoenen
en vanaf een zelfgebouwd(klasse het zag er schitterend uit) paard op een rat. (nee….. ik zei dat we serieus zouden worden) .
Dit jaar was er zelfs een 3D-Kalkoen!!Daarnaast kon men weer schieten op een vliegende vogel (heel kunstig gemaakt). Er waren 18 doelen!!
Wel was het soms lastig met name in de avondsessie om te schieten……een van de verklede dracula’s (hoewel was-tie nou verkleed) stookte de “mist” smoggenerator behoorlijk op.
Onwijs blij dat ik oude pijlen had meegenomen.

De sfeer zowel bij de jeugd, die ’s-middags haar verschieting had, alsook bij de oudere jeugd zat er helemaal in.
Er was zelfs een spookhuis gebouwd, waar men kon vertoeven, onder melancholieke klanken van een dof getrommel.
Onder het slaken van niet te definiëren uitstoten uit haar bevallige mond, trok zij met haar tot een poes of kat omgetoverd gezicht een ieder naar zich toe.
Er was zelfs af en toe een hand te voelen, nee niet van haar,doch van een lange,langharige dracula.

Om een kort verhaal niet onnodig lang te maken…..

De organisatie onder leiding van Andre Steentjes kan terugzien op een zeer geslaagd Halloween evenement.

 

uw rode puntmuts zwarte mond troubadour

Hans Deijl

Wederom een schitterend en leuk verhaal geschreven door onze troubadour Hans van Deijl.

Koningsverschieting 2016

Lang, al eigenlijk wekenlang, lag hij naar het plafond te staren van zijn paleis, zijn burcht.
Hij de machtige KONING BAREBOW. Alom geliefd bij zijn onderdanen doch
enorm gevreesd bij al zijn vijanden. En hij wist het,…….eens komt die dag,
dat IK KONING BAREBOW, mij opnieuw moet bewijzen aan mijn
onderdanen, dat ik nog hun Koning ben.
Krijgers, ruiters en in het bijzonder boogschutters kon hij schatten, hij zag
het aan een enkel simpel gebaar, duim-wijsvinger of middelvinger.
Maar ook hier was de emancipatie langzaam aan doorgedrongen en was hij
Koning BAREBOW toch gedwongen meer vrouwelijke boogschutters in
dienst te nemen. In eerste instantie had hij, zo zei hij, zich fel verzet tegen
de komst van dit vrouwvolk. Maar ach de burgerij en mannelijke schutters
wisten beter, Koning BAREBOW had een wellustig oog voor vrouwelijk schoon.
Veel vrouwelijke schoon.
En hoe kon het niet anders, dan dat deze vrouwelijke amazones geen
zoetgevooisde namen hadden ……….!!! De ene naam beloofde nog meer
dan de andere. Er was een Ineke met lang-kort haar met wilde blauwe
streken verf in lange plukken haar, dan was daar een tweede een wilde
met wild wapperende rode haren…… Sanne, okay kort haar, dan was er nog
een met vier ogen, twee die in het gezicht waren en twee op ijzeren
stokjes, die achter de oren geklemd waren, Susanne en tenslotte de
amazone met lange zwarte haren die ze telkenmale losgooit bij elk schot
van haar boog en je daarna doorboort met haar gitzwarte ogen, Rianne.
Koning BAREBOW wist het, voelde het, zij met die wapperende lange
zwarte haren, zou het hem heel moeilijk gaan maken, met een licht wulpse
oogopslag keek zij hem onder haar zwarte lokken uitdagend aan.
Koning BAREBOW voelde een rilling door hem heen gaan.
Trompetgeschal klonk alom………….
Hij brulde: ut optimum win (moge de beste winnen)
Ja, Koning BAREBOW kende zijn klassiekers.
De eerste pijlen snorden door de lucht en doorboorden de dubbel gelaagde
papieren blazoenen. Koning BAREBOW legde zijn pijl aan, spande zijn boog
en loste de pijl. De pijl welke door de luchtweerstand niet werd gehinderd,
daarvoor ging zij te hard, raakte in ampel een nanoseconde het blazoen.
Het blazoen schroeide weg. Het was stil. ….Toen kwamen zij…..de
roodharige, zij met de blauwe lok, zij met de ijzeren ogen en zij,
de zwartharige, zij losten hun pijlen tegelijk als waren zij uit een samengesmeed.
Koning BAREBOW gooide zijn valk in de lucht en schreeuwde tegen
het beest: tel de punten van deze vrouwen tot twee decimalen achter de komma!!
In een niet aflatend tempo vlogen de pijlen nu door de lucht,
de valk bleef tellen en tellen………….

Koning BAREBOW werd somber, wat was er met zijn haviksoog aan de
hand, hij raakte het blazoen, daar niet van, ach, het waren tellende
punten, maar geen tweecijferige punten!!! Hij voelde de blikken, de ogen in
zijn rug priemen van: ben jij nu die BAREBOW.
De strijd werd feller, Koning BAREBOW werd nerveus, bloednerveus, hij
had zich zelf niet meer in de hand, hij raakte verward, maakte steeds
nieuwe berekeningen, met welke energie hij moest schieten, maar was hij
immers niet de grondlegger van de beroemde formule van het meten van
de snelheid van de pijl en bepalen van de kinetische energie, ach hij kende
die formule zelfs dromen ook tijdens het liefdesspel, met een massa van
32.53 gram (0.03253 Kg) geschoten met een snelheid van 84.7344 m/s uit
een boog afgesteld op 64# wordt dit:

Hoe hij ook berekende en berekende, hij kwam steeds uit op 116.7813751,
dat was de energie die hij moest gebruiken.
Zijn laatste pijlen verschoot hij tevergeefs…een hoongelach…een
homerisch gebrul, steeg op uit de kelen van de vrouwelijke boogschutters:
….BAREBOW, geef toe je hebt verloren, je kunt niet van ons winnen, nooit,nooit, nooit.
Toen wist Koning BAREBOW het zeker….zijn kroon was hij kwijt, maar een
ding was zeker…..vanavond trof hij in zijn bed een boogschuttermeid…..

Dit verhaal is opgetekend uit de mond van Koning BAREBOW 2015 door

Hans de Troubadour

Hieronder een weer leuk verhaal geschreven door onze (beroeps)troubadour Hans  Deijl.

Wederom een zeer geslaagde handboog instructie middag voor hbc Doelgericht

Zaterdag 6 juni kwamen er 17 mensen, volwassenen, gemengd ja, iets meer mannen dan vrouwen, van de scouting Hoek van Holland naar onze handboogclub. Zij wilden iets proeven van de beoefening van deze edele sport.
Maar……alvorens het zover was, moest er de nodige werkzaamheden nog verricht worden, door het inmiddels bekende handboog wonderteam.
Dit team bestaat voor zover u nog niet wist uit van rechts naar links voor de kijker c.q. lezer links naar rechts. Immers u leest van links naar rechts.
Andre uw trainer en coach, Jaap(u kent hem wel, Robin Jack Five Shop), Leny, inderdaad DE LENY, ONZE PRAESES, Steve, the man who spreekt English en Hollands simultaneously en Hans onze troubadour.
Sanne Jonker, zou dit illustere gezelschap ook bijstaan, edoch, nieuwe i-phone/ dubbele afspraak. Ik heb nog even geopperd in de groep om Sanne overlangs door te zagen. Overlangs, de rechterhelft, Sanne is rechts, maar Steve is linkshandig, gives problems.
Door midden zagen. Tja, naar welk gedeelte gaat je voorkeur dan uit?? Al met al wordt het een bloederig geheel en we zijn een handboogclub en geen figuurzaagclub, toch!!

Doelpakken moesten worden opgesteld en uiteraard moest er een net worden gespannen, anders zouden de pijlen door de mazen van het net kunnen ontsnappen.
Handbogen moesten worden geprepareerd tot schietklaar en de daar bijbehorende pijlen werden verzameld.
Immers zonder deze twee attributen kan men geen gewag maken van een handbooggebeuren.
Het wonderteam, een geoliede machine, realiseerde dit alles, om in termen te blijven pijlsnel en doelgericht.

Inmiddels verschenen op de schietcampus, de dames en heren van de scouting.
Licht opgewonden en met een klein beetje, vooral de mannen, bravoure.
De scoutingleden werden hartelijk welkom geheten en na een korte en indringende uitleg, werden er 4 groepjes gemaakt. Saillant detail; er waren vier bokken met blazoenen.
Een hele grote bok met een heel groot blazoen voor hen, die altijd moeilijk kijken, en toch op 10 meter willen staan, een kleine bok met een groot blazoen voor klein maar dapper en een rechtse bok voor rechtshandige en als laatste de meest linkse bok voor de linkshandige.

 

Eerst even inkomen, niet de pijl spannen en de boog schieten, dit onder de knie hebbende werd het voor mensen van de scouting steeds leuker en werden ze ook “fanatieker” en gedrevener. Tijdens de gebruikelijke pauze, waren er toch een aantal zo gepassioneerd van de handboogsport, dat zij even “privéles” kregen.

Na de pauze….. het ballonschieten en dat was wederom weer een succes.

Totdat men de handbogen van drie leden van het handboogwonderteam zag.

Het dak boven het open veld ging er af. Zeker toen men de bogen even mocht aanraken. De drie leden van het handboogwonderteam lieten toen ook al hun gereserveerdheid los en demonstreerden vol overtuiging hun voorliefde voor de traditionele handboog. Wat de nodige oh’s en ah’s ontlokte aan de leden van de scoutinggroep. U verwacht het natuurlijk al!! “Ik durf het haast niet te vragen maar, mag ik het ook eens proberen.” Zo, hé, daar moet je kracht voor hebben”

“Hoe richten jullie nu”

Afijn, aan alles komt een eind ook aan deze zeer bijzonder geslaagde middag.
De leden van de scouting waren dolenthousiast, een aantal bleef toch nog even na om nog wat te schieten. Op de grasmat ving ik toch een paar uitspraken op.
“Ik denk dat ik toch proeflessen ga nemen.”

Hieronder een leuk verhaal geschreven door onze troubadour Hans van Deijl.

The never ending story of Robin Jack Five Shop

Monday 11 Mee it was so far.
Der was a longbow competition,
(I am sorry foor the woord longbow.)
25 mieters thrie pijls
All the well-known sjutters were there,
Incluse Robin Jack Five Shop.
Two round of thrie pijls frie and then
the competition start.
The first round, nothing aan de hand
The second round iedereen a little bit nervous
Everybody goes gelijk up.
And then de tird ronde.
I saw the smile on Robin Jack Five Shop his face
He lays his pile on the boog, he spanned his boog
He let him loss and he murmeld in his own:
“I like the smell of burning carbon”
It was stil, you kent heard a spelt fall
The people sit on the point of their bills
And then they saw the smook of the two burning piles
One pile hits the other in his hole of the backside!!
The audience break the tribune off.
But Robin Jack Five Shop turned himself round
and blies the smook of his bow.
This was the story of Robin Jack Five Shop
Jaap Vijfwinkel schoot afgelopen maandag 11 mei tijdens de interne
25-meter 3 pijl verschieting een zogenoemde Robin Hood. Dat wil
zeggen, hij schoot een “eigen pijl in zijn eigen pijl”.
Zie de roemruchte film handboogscene van Robin Hood of Locksley

Anno Domini 3 mei MMXV

Wederom waart er door gans den Hoek van Holland een zenuwachtig,
schier niet te verklaren, spook. Velen zijn bezweken voor zijn
onweerstaanbare lokroepen. Het is het spook der Koningsverschieting.
Maanden van te voren waren jongelieden en voor die tijd al heel modern,
jongevrouwenlieden, ja, ja, zo noemde ze dat in die eeuw van nobele
handboogschutters, bezig, om hun bekwaamheid met den handboog
verder te ontwikkelen. Dit uiteraard onder de bezielende toe zichten van
hun leermeesters.

De oudere garde der boogschutters keken glimlachend toe naar het
luidruchtige gebeuren der jonge schutters. Zij hadden zich reeds
bekwaamd met dezen verschietingen, enkele onder hen waren begiftigd
met den titel Koning of als men allen, voor de derden achtereenvolgend
keer in het strijdperk had doen struikelen,de hoogst mogelijke
onderscheiding KEIZER. Nochtans waren er geen Koninginnen of
Keizerinnen. De ouderen en jongelieden en de jongevrouwenlieden, die
zulk een eerdere verschieting hadden mee mogen maken, verheugden
zich al op de afloop en het gebeuren daarna. Immers zij wisten dan dat er
een grote schranspartij zou plaatsvinden, overspoeld met kostelijke wijn
en gerstenat. Een week hiervoor was er door enkele van de organisatoren
reeds op wild gejaagd, wat zij lieten klaar maken bij de gildeslagers.

Des zondags 3 mei was het weer zover. De Koningsverschieting.
De Zandloper gaf half aan voor elf uur, het tijdstip waar op de sportieve
handboogstrijd zou gaan ontbranden. Alvorens men zich naar het
strijdtoneel begaf, werd eerst nog bruine hete melk of water met
pietepeuterige kleine blaadjes of gerstenat genuttigd.
Daarna begaf men zich naar het strijdperk! Op 60 voet afstand waren de
blazoenen bevestigd op een groot stropak. Wel 12 blazoenen!!
Een gekrakeel van stemmen door elkander heen, oud en jong en die zich
jong voelt en die zich oud voelt, krakeelden mee.
Daar verscheen rustig zoals altijd met een indringende stem de
toernooileider. Op de hem zo karakteristieke wijze deelde hij de
handboogschutters in. De nervositeit nam van een ieder bezit, NU ging
het gebeuren. Om een ieder ongeoefend, geoefend, beter dan geoefend,
de geoefendste even door dit buikkrampende moment heen te trekken,
werd afgesproken om 2 maal 3 pijlen bij wijze van proeve af te schieten
op het blazoen. Daar klonk het trompetgeschal met zijn eentonige geluid,
uit een opgehangen kastje met zo leek het helder geslepen vensterglas.
De pijlen werden gelost. Bij de jongere schutters sneller dan bij de oudere
jongere en de oude oudere schutter deden er nog minder sneller over.

De strijd ontbrandde hierna in alle sportieve hevigheid, men gunde elkaar
geen millimeter op het blazoen. Hoe splijt/verschroei ik door wrijving.
zijn/haar pijl. De oeis en aais waren niet van de lucht
De wedstrijd ging verder, door de hoeveelheid pijlen die werden
geschoten en de daardoor ontstane luchtwrijving, werd het allengs
warmer en warmer. Gelukkig daar was een rustpauze voor de schutters.
Koude dranken werden naar binnengeklokt.

Na de onderbreking ging het verder en verder, ronde na ronde, veel
schutters vielen af, uiteindelijk waren er een aantal die om de titel,
Koning, 1e ridder, 2e ridder, 1e schildknaap, 2e schildknaap verder mochten
strijden.

Een uitzonderlijke prijs werd toegekend aan de meest onfortuinlijke
schutter of schutster van de dag. De zogenoemde NARRENKAP prijs.
Een van de koningen bood deze Nar na afloop gelijk een arbeidscontract
aan, wat bestond uit een lease-pony, abacus en tam-tam trommel.

De strijd was gestreden, koningen werden gehuldigd, ridders geslagen,
schildknapen werden benoemd……………..en daarna was het feest, het vuur
der houtskolen brandde, vlees werd geroosterd, gebraden, gebakken,
salades werden aangerukt. Het bier vloeide rijkelijk, de wijnkroezen
gingen van hand tot hand.
Het was een uitzinnige geslaagde koningsverschieting, waar men nog lang
over sprak bij het knappend haardvuur op de korte zomeravond.

Aldus uw vertellende troubadour

Hans Deijl

Hoe kun je, je hobby in mijn geval handboogschieten, aan zoveel mogelijk mensen tegelijk vertellen en die mensen ook enthousiast maken voor de handboogsport.
Zoiets moet Andre Steentjes in gedachten hebben gehad.
Natuurlijk sociaal media, face-book etc. etc. Dat is al gemeengoed geworden.
Weet je wat ik ga doen, ik zoek contact met de WOS Omroepstichting.
En als het lukt heb ik mijn doel bereikt.

En het is gelukt!! Andre werd uitgenodigd op zondag 29 maart om naar de radio-studio van de Westlandse Omroep Stichting te komen om over zijn passie te spreken en te vertellen.
Andre mocht iemand meenemen en dat was een houten-tak schutter, zijn naam Hans Deijl.

Beiden werden zeer enthousiast ontvangen door Paul Keijzer van de WOS.
Even wat “voorbabbelen” hoe een en ander werkt, wanneer wel praten en en wanneer mondhouden!

We kwamen tijd te kort, Andre zat op zijn praatstoel, en praatte en legde uit wat de passie en kunst van het handboogschieten is.
Zelfs de events kwamen ter sprake, zoals 2e paasdag bij het Fort 1881 en het grote gebeuren bij de ANWB Lentedagen op 18 en 19 april.

We gingen iets later de studio uit dan gedacht!!
Andre Steentjes
Hans Deijl

Wil je trouwens het stukje terugluisteren kan dat op onderstaande link:
http://www.wos.nl/…/uitze…/player/item/20150329-wos-sport-2/

Het stukje begin op ongever 48min en 40 seconden

[spider_facebook id=”2″]

Op zaterdag 21 Maart waren de bondskampioenschappen voor
Compound Teams Klasse A.
Om mee te mogen moet je als team kwalificeren tijdens de Rayonkampioenschappen.

KORTE UITLEG:
De rayonkampioenschappen hebben plaats gevonden op 08/02/2015 en daar is Team 2 kampioen geworden waardoor zij zich direct hebben kunnen plaatsen voor Bondskampioenschappen. Voor Team 1 was het nog even spannend ook al waren zij 3e geworden, want nu gingen de geschoten punten van de voorrondes immers tellen. Zij moesten dan ook wachten tot de officiele uitnodigingen. Zo’n 2 weken voor de bondkampioenschappen kwamen de uitnodigingen binnen en ja hoor ook Team 1 mocht meedoen. HOERA !!

20150321_094928

De voorrondes:
Zaterdagochtend gaan we dus met 2 Teams naar Alliance d’ Amitié in Ulvenhout voor de bondskampioenschappen. Team 1 bestaande uit Ate de Groot, Theo Polderman en Cees Bakker. Helaas kon bij Team 1 David Leenman niet mee en had hierdoor geen reserveschutter. Team 2 bestaande uit Arie van der Linden, Jaap Vijfvinkel, Ted Beek en Marko van der Meer. Ondanks dat het voor sommige mensen op de zaterdag erg vroeg was hadden we er allemaal wel zin in. Even de bogen optuigen en kopje koffie voordat de wedstrijd kon beginnen.
Aangezien om een belangrijke wedstrijd gaat is er voor de wedstrijd ook nog een boogcontrole door de scheidsrechters. Ondanks dat de scheidrechters zeer streng waren hadden zij geen opmerkingen of afkeuringen. Gelukkig maar.
En toen begon de 1e ronde . Iedereen was in opperste concetratie om een zo hoog mogelijk score neer te zetten. Aangezien alleen de 4 hoogste teams door mochten naar de finalerondes. Helaas was niet iedereen helemaal tevreden naar de 1e ronde, maar ja dat kan ook wel eens gebeuren. De organisatie had erg snel de scores verwerkt en iedereen kon zien waar zei stonden. Na de 1e ronde stond team 1 op de 4e plek en met 1 punt minder stond team 2 op de 5e plek. Oftewel erg spannend.

Scores van de 1e ronde:

Team 1

 • Ate : 279
 • Theo : 277
 • Cees : 271

Team 2

 • Arie : 276
 • Marko : 278
 • Jaap : 270
 • Ted : 272

Na een pauze van ongeveer 30 minuten begon de 2e ronde. Zoals je kunt begrijpen stonden beide teams op scherp. Team 1 moest zijn plek behouden, maar ja Team 2 moest hun juist nu verslaan. Halverwege de 2e ronde werd onderling gekeken wat er werd geschoten en Team 1 gaf toen al aan dat de 2e ronde niet helemaal lekker liep, maar dit was ook zo bij sommige leden van Team 2. Oftewel de spanning was tot het einde van de wedstrijd aanwezig. Toen de 2e ronde klaar was werd er natuurlijk gevraag door beide teams wat ze hadden geschoten. Hieruit bleek al snel dat het bij Team 1 een stuk slechter was gegaan dan bij Team 2. Maar ja nu was het wachten voor de uitslagen en net zoals bij de 1e ronde waren deze er erg snel. En ja hoor zoals de teams onderling hadden gezien. Team 2 was nu 4e en Team 1 was 5e. Beide teams vonden het erg jammer dat Team 1 nu niet door was.

Score van de 2e ronde:

Team 1

 • Ate : 268
 • Theo : 276
 • Cees : 268

Team 2

 • Arie : 271
 • Marko : 285
 • Jaap : 267
 • Ted : 260

Finalerondes:
Na de voorrondes beginnen de finalerondes en hier had team 2 zich voor geplaatst. In de finalerondes gaan 3 schutters van het team schieten. Na wat overleg is er gekozen. Arie, Jaap en Marko gaan deze schieten. In de finalerondes worden er 4 sessies geschoten van ieder 6 pijlen. Ieder lid schiet dus per sessie 2 pijlen. Hier krijg je als team 120 seconden voor. Na de 1e sessie stond team 2 met 4 punten achter. Geen goede start dus, maar na de 2e sessie stonden ze weer gelijk. Gelukkig maar. Na de 3e sessie stonden ze zelfs 2 punten voor, maar ja dat zegt natuurlijk helemaal niks. Toen kwam de 4e sessie. Arie ging als eerste en schoot een 10 en een 8. De tegenstande schoot daar 2x een 9. Niks aan de hand dus. Daarna ging Jaap. 1e pijl was een 9, maar helaas bij de 2e pijl ging het even niet goed. Dit was een 6. Nu moest Marko 2x een 10 schieten om gelijk te komen. Maar helaas dit lukte niet. Hij schoot een 9 en een 8. Jammer, maar toch wel een goede prestatie. Uiteindelijk werden zij dan ook 4e.

[spider_facebook id=”2″]