Historie

HBC Doelgericht is in november 1993 opgericht door Piet Hogerwerf en zijn schoonzoon Ate de Groot, geboren uit de behoefte om ook in Hoek van Holland een boogschietvereniging te hebben.

Ate de Groot

Na een lange zoektocht naar onderdak voor de vereniging werd dit uiteindelijk gevonden in het complex van SV De Waterweg aan de Prins Hendrikstraat, waar HBC Doelgericht nog altijd gehuisvest is. HBC Doelgericht is daardoor onderdeel van uitmaken van de omnisportvereniging SV De Waterweg, een groep verenigingen die samen het complex beheerde. Na verloop van tijd is de omnivereniging, onder andere door vertrekkende verenigingen, opgeheven. Als grootste overgebleven vereniging onder het dak van het complex heeft HBC Doelgericht het beheer van het complex overgenomen en is nu hoofdhuurder en beheerder van de accommodatie.

Na de oprichting is de vereniging snel gegroeid in omvang, en de laatste jaren schommelt het ledenaantal stabiel rond de 50. Hiermee zijn we een middelgrote vereniging, maar wel één met een kleinschalig gevoel en een warme sfeer.

Piet Hogerwerf is lang voorzitter van de vereniging gebleven en in 2001 benoemd tot erevoorzitter. Het bijbehorende speldje heeft hij in november 2023 overgedragen aan zijn schoonzoon Ate.